Pályázatok

Projekt megnevezése: Nemzetközi piacra lépés erősítése és oktatási infrastruktúrafejlesztés az I2K fejlődéséért

Projekt azonosító: GINOP-1.3.2-15

Kedvezményezett: Információmenedzsment Innovációs Klaszter Kft.

Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, 1539 Budapest, Postafiók 684.

Projekt költségvetése: 69 057 920,- Ft

Igényelt támogatás: 49 788 840, – Ft

Projekt időtartama: 2018.01.01 – 2019.12.31. 

Projekt leírás: A projekt a korábbiakban ismertetett két fő piaci anomália területén igyekszik aktív eszközökkel támogatni a tagvállalatokat növekedési céljaik elérésében. Így a projekt tevékenységeit, illetve szakmai tartalmát két fő blokkra bonthatjuk. Ezek: I. Oktatási képesség és infrastruktúrafejlesztési tevékenységek A tagvállalatok szinte mindegyike végez ad-hoc oktatási tevékenységet, ezen képességek, tananyagok, illetve humán erőforrások összefogását, valamint az ebből fakadó előnyök arányos elősztását célozzuk meg a projekt egyik meghatározó tevékenységi körével. A projekt tevékenységeinek eredményeképp szignifikánsan javítani kívánjuk a tagvállalatok oktatási képességét, javítani kívánjuk az oktatási erőforrásokhoz való hozzáférésüket, valamint aktív belső kommunikációt és belső oktatási piaci folyamatokat kívánunk serkenteni. Mindezek eredményeképp a következő előnyök előrejelezhetőek a tagvállalatok körében: Szignifikánsan csökkenő belépési korlátok oktatási tevékenységek terén A végrehajtandó tevékenységek eredményeképp a tagvállalatok képessé válnak saját oktatási tevékenységet kialakítani és költséghatékonyan működtetni, így képessé válnak nagyobb mértékben hozzájárulni a régió ICT munkaerőpiacának fejlesztésében, oktatási együttműködések formálására, valamint akár önálló oktatási tevékenységek végrehajtására is képesek lesznek. ? Belső oktatási piactér kialakulásán keresztül az oktatási tevékenységek intenzívebbé válása A már jelenleg is szórványosan meglévő oktatási anyagok, oktatási programok megosztásán keresztül több tagvállalat számára nyílik lehetőség a belépő pályakezdők, valamint a külső oktatási partnerségek során a diákok/hallgatók oktatására, így a piacorientált képzések előnyeit a piaci szereplők szélesebb körben lesznek képesek élvezni. Az egységesítés irányába való lépések végrehajtásának fontos előfeltétele az oktatási tevékenységek közös infrastruktúrális bázisának kialakítása. Ezt egy hibrid cloud mooc e-learning szolgáltatás biztosítására képes szoftver beszerzésével kívánjuk megvalósítani. Jelenleg működtetett információ rendszerünkön jelenleg az alábbi szolgáltatásokat üzemeltetjük: – honlap (angol, német, magyar nyelven) – intranet (belső kommunikációs, kollaborációs felület, dokumentum megosztás) – közös erőforrás piactér – InnoDB innovációs adatbázis Ezen szoftver-szolgáltatási kört szeretnénk kibővíteni egy teljes MOOC-képes e-learning rendszerrel, melynek igénybevételére minden tagvállalatunk jogosultságot kapna, így a rendszerek üzemeltetésének költsége nem terhelné mikrovállalkozás tagjainkat sem. Mindezek mellett a tagvállalatok alapos oktatásmódszertani felkészítésére, valamint a legújabb MOOC koncepciójú oktatásra kívánjuk széles körben oktatási tevékenységeken keresztül felkészíteni. II. Nemzetközi piacralépési tevékenységek aktív támogatása Ezen tevékenységi körön belül azon tagvállalatokat kívánjuk támogatni, melyek bővíteni kívánják külpiaci jelenlétüket, azt bővíteni kívánják, vagy új piacokra kívánnak kilépni. Ezen a területen három fő tevékenységek kívánunk végrehajtani: II.1. Nemzetközi referens munkatárssal való bővülés Nemzetközi renferens munkatárssal, valamint a klasztermenedzser nemzetközi piaci feladatainak kiszélesítésével minden tagvállalat számára elérhető erőforrásokat biztosítunk alapvető piaci potenciál vizsgálatra, alapszintű validációra, nemzetközi kapcsolatépítésre, valamint közös networking tevékenységek végrehajtására. II.2. Nemzetközi piaci elemzés A jelentkező tagvállalatok számára előre egyeztetett piaci elemzésekkel az új piacra való belépési tevékenységeket tervezzük elősegíteni. Tapasztalataink szerint ezen a téren azon tagvállalatok igényelnek segítséget, melyek még nem mutatnak fel egy termékre, vagy szoftver-szolgáltatásra nemzetközi piaci sikert: ilyen esetekben megalapozó tanulmányokkal azonosíthatóak a piaci kockázatok, valamint elemezhetőek az egyes piacralépési alternatívák, rangsorolhatóak konkrét piacok. II.3. Nemzetközi kiállításokon való részvétel A felmért igények alapján kiválaszott nemzetközi kiállításokon való részvétellel a projekt azon tagvállalatokat kívánja támogatni, melyek önállóan 100%-ban saját forrásból nem lennének képesek olyan léptékű jelenlétre, mely szignifikánsan javítaná piaciralépési esélyeiket. II.4. Hazai rendezvények nemzetközi piacralépési tapasztalatok megosztásával Azon tagvállalatok számára, melyek még nem vagy csak kis mértékben vannak jelen a nemzetközi piacon, fontos a tapasztalatcserén keresztüli impulzusok biztosítása: a hazai rendezvényeken megosztott gyakorlatokon keresztül lehetőség nyílik a szükséges készségek és képességek fejlődésére, mely megkönnyítheti a későbbi nemzetközi piacralépést.

Projekt megnevezése: Foglalkoztatási – valamint tőkevonzó képesség fejlesztése

Projekt azonosító: GOP-3.3.2-13-2013-0038

Kedvezményezett: Információmenedzsment Innovációs Klaszter Kft.

Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, 1539 Budapest, Postafiók 684.

Projekt költségvetése: 39 550 000,- Ft

Igényelt támogatás: 19 775 000 .- HUF

Projekt időtartama: 2014.06.01 – 2014.12.31. 

Projekt leírás: A projekt célja, hogy azokon a területeken fejlessze a régió ICT szektorát, melyek eredményeképp érezhetően és hosszú távon javulhat annak foglalkoztatási-, illetve tőkevonzó képessége. Ennek érdekében kifejlesztésre kerül egy üzleti kommunikációs platform, illetve tanácsadásokat veszünk igénybe a vállalkozások piaci megjelenésének és a piaci versenyben való eredményes részvételének erősítése érdekében elősegítve a vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak értékesítését, megismertetését.

 

Projekt megnevezése: Információmenedzsment Innovációs Klaszter versenyképességének növelése a klaszter menedzsment támogatásán keresztül.

Projekt azonosító: DDOP-1.1.3-11-2011-0001

Kedvezményezett: Információmenedzsment Innovációs Klaszter Kft.

Közreműködő szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 7621 Pécs, Mária u. 3.

Projekt költségvetése: 45 350 000,- Ft

Igényelt támogatás: 29 024 000 .- HUF

Projekt időtartama: 2011.09.01 – 2013.08.31.

Projekt leírás: Információmenedzsment Innovációs Klaszter Kft, mint klaszter menedzsment szervezet projektjének célja, hogy létre hozza dél-dunántúli régióban ICT szektor innovációs láncát, melyet a vállalkozások közötti együttműködések, az oktatási intézményekkel közösen történő kutatások és fejlesztések által valósít meg. A klaszter tagjai érdekeltek kooperációban kifejlesztendő informatikai alkalmazások piacra vitelében, ezzel növelve a régió gazdasági aktivitását, a tagvállalatok versenyképességét.