Klaszter Bizottsági ülés

  • Post category:Hírek

Összehívtuk klaszterünk közgyűlését, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban változtatásra bocsátott pontokat átbeszélje, majd szavazás útján életbe léptesse ezen módosításokat. A Bizottság egyhangú döntéssel elfogadta az új szabályzatot.